PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.17.01152018313316-326Expression of fox-related genes in the skin follicles of Inner Mongolia cashmere goatWenjing Han, Xiaoyan Li, Lele Wang, Honghao Wang, Kun Yang, Zhixin Wang, Ruijun Wang, Rui Su, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Yanjun Zhang, Jinquan Lihttp://ajas.info/upload/pdf/ajas-31-3-316.pdf, http://ajas.info/journal/view.php?doi=10.5713/ajas.17.0115, http://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-31-3-316.pdf
Canadian Journal of Animal Science10.4141/cjas081302009894457-462Characterization of BMP2 gene expression in embryonic and adult Inner Mongolia Cashmere goat (Capra hircus) hair folliclesR Su, W -G Zhang, R Sharma, Z -L Chang, J Yin, J -Q Lihttp://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/CJAS08130
Animal Science Journal10.1111/asj.133202019911Effects of photoperiod on circadian clock genes in skin contribute to the regulation of hair follicle cycling of Inner Mongolia white cashmere goatsChong Zhi Zhang, Hai Zhou Sun, Chun Hua Zhang, Lu Jin, Dan Sang, Sheng Li Lihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fasj.13320, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/asj.13320, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/asj.13320, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/asj.13320
Journal of Applied Animal Research10.1080/09712119.2018.149564320184611247-1252SQSTM1/p62 interacts with FKBP38 and regulates cell cycle in Cashmere goat foetal fibroblastsQiburi He, Yanfeng Wang, Keyu Zhao, Uyanga Binderiya, Lili Bao, Pingping Zhao, Dandan Yan, Huifang Hao, Xudong Guo, Zhigang Wanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09712119.2018.1495643, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09712119.2018.1495643
Molecular Biology Reports10.1007/s11033-014-3835-92014425989-995Comparative genomic approach reveals novel conserved microRNAs in Inner Mongolia cashmere goat skin and longissimus dorsiRui Su, Shaoyin Fu, Yanjun Zhang, Ruijun Wang, Yanhong Zhou, Jinquan Li, Wenguang Zhanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11033-014-3835-9.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11033-014-3835-9/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11033-014-3835-9
Livestock Science10.1016/j.livsci.2014.06.003201416758-64Tyrosinase-related protein 1 (TYRP1) gene polymorphism and skin differential expression related to coat color in Mongolian horseBei Li, Xiao-long He, Yi-ping Zhao, Qi-nan Zhao, Unierhu, Dong-yi Bai, Dugarjaviin Manglaihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1871141314003102?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1871141314003102?httpAccept=text/plain
Agricultural Sciences in China10.1016/s1671-2927(11)60138-720111091452-1458Molecular Characterization and Expression Pattern of Rheb Gene in Inner Mongolia Cashmere Goat (Capra hircus)Xu ZHENG, Jiao-fu YANG, Xiao-jing WANG, Yan LIANG, Man-lin WU, Jie-jun SHI, Tao ZHANG, Yin QIN, Shu-yu LI, Xi-yan HAO, Zhi-gang WANG, Dong-jun LIUhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/plain
PLoS ONE10.1371/journal.pone.0062704201384e62704Exploring Differentially Expressed Genes by RNA-Seq in Cashmere Goat (Capra hircus) Skin during Hair Follicle Development and CyclingRongqing Geng, Chao Yuan, Yulin Chenhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0062704
Gene10.1016/j.gene.2019.05.0552019710375-386De novo transcriptome assembly and co-expression network analysis of Cynanchum thesioides: Identification of genes involved in resistance to drought stressXiaoyan Zhang, Zhongren Yang, Zhi Li, Fenglan Zhang, Lizhen Haohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111919305426?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111919305426?httpAccept=text/plain
Journal of Applied Animal Research10.1080/09712119.2018.148048620184611185-1192Inhibition of ERK1/2 downregulates triglyceride and palmitic acid accumulation in cashmere goat foetal fibroblastsXue Feng, Lili Bao, Manlin Wu, Di Zhang, Le Yao, Zhixin Guo, Dandan Yan, Pingping Zhao, Huifang Hao, Zhigang Wanghttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09712119.2018.1480486, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09712119.2018.1480486