PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Acta Genetica Sinica10.1016/s0379-4172(06)60145-5200633121081-1086Analysis of the Genetic Diversity and the Phylogenetic Evolution of Chinese Sheep Based on Cyt b Gene SequencesWANG Xin, MA Yue-Hui, CHEN Honghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0379417206601455?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0379417206601455?httpAccept=text/plain
Mitochondrial DNA - New Insights10.5772/intechopen.765832018Phylogenetic Evolution and Phylogeography of Tibetan Sheep Based on mtDNA D-Loop SequencesJianbin Liu, Xuezhi Ding, Yufeng Zeng, Xian Guo, Xiaoping Sun, Chao Yuanhttp://www.intechopen.com/download/pdf/61735
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2019.16075842019411702-1703Complete mitochondrial genome of a dwarf blue sheep (Pseudois schaeferi) and its phylogenetic analysisMengmeng Dong, Huailiang Xu, Diyan Li, Meng Xie, Jiayun Wu, Anxiang Wen, Qin Wang, Guangxiang Zhu, Qingyong Ni, Mingwang Zhang, Yongfang Yaohttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1607584, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2019.1607584
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2018.1561234201941620-621Phylogenetic position of the Hypsugo alaschanicus based on complete mitochondrial genome sequencesKi Yoon Kim, Kwang Bae Yoon, Yung Chul Parkhttps://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1561234, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1561234
Molecular Phylogenetics and Evolution10.1016/s1055-7903(02)00335-42003263502-512Sequence and phylogenetic analysis of the complete mitochondrial genome of the flour beetle Tribolium castanaeumMarkus Friedrich, Nasima Muqimhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1055790302003354?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1055790302003354?httpAccept=text/plain
Genes10.3390/genes100301982019103198The Complete Mitochondrial Genome Sequences of the Philomycus bilineatus (Stylommatophora: Philomycidae) and Phylogenetic AnalysisTiezhu Yang, Guolyu Xu, Bingning Gu, Yanmei Shi, Hellen Lucas Mzuka, Heding Shenhttps://www.mdpi.com/2073-4425/10/3/198/pdf
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2016.1209093201611607-608The complete mitochondrial genome sequence ofTriplophysa stenura(Teleostei, Cypriniformes): genome characterization and phylogenetic analysisYongliu Yan, Dehuai Luohttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2016.1209093, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2016.1209093
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2018.1491333201832786-787Complete mitochondrial genome of Caranx equula (Perciformes, Carangidae): genome characterization and phylogenetic analysisYuena Sun, Tianjun Xuhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1491333, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1491333
Mitochondrial DNA Part B10.1080/23802359.2018.1491334201832768-769Complete mitochondrial genome of Red bigeye (Priacanthus macracanthus): genome characterization and phylogenetic analysisYuena Sun, Tianjun Xuhttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1491334, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23802359.2018.1491334
Journal of Molecular Evolution10.1007/s00239-004-0122-82004596834-848Complete Mitochondrial Genome Sequences of the South American and the Australian Lungfish: Testing of the Phylogenetic Performance of Mitochondrial Data Sets for Phylogenetic Problems in Tetrapod RelationshipsHenner Brinkmann, Angelika Denk, J�rgen Zitzler, Jean J. Joss, Axel Meyerhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00239-004-0122-8.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00239-004-0122-8/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00239-004-0122-8