Association of the Porcine Cluster of Differentiation 4 Gene with T Lymphocyte Subpopulations and Its Expression in Immune Tissues
Jingen Xu, Yang Liu, Weixuan Fu, Jiying Wang, Wenwen Wang, Haifei Wang, Jianfeng Liu, Xiangdong Ding, Qin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(4):463-469.   Published online 2013 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12576
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel nucleotide variants in SLA-DOB and CD4 are associated with immune traits in pregnant sows
Fengxia Zhang, Ting Yang, Hong Ao, Liwei Zhai, Zhen Tan, Yuan Wang, Kai Xing, Xitong Zhao, Zhiquan Wang, Ying Yu, Chuduan Wang
Gene.2019; 707: 22.     CrossRef