Selection of Reliable Reference Genes for Real-time qRT-PCR Analysis of Zi Geese (Anser anser domestica) Gene Expression
Hong Ji, Jianfa Wang, Juxiong Liu, Jingru Guo, Zhongwei Wang, Xu Zhang, Li Guo, Huanmin Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):423-432.   Published online 2013 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12417
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Metabonomics analysis of Zi goose follicular granulosa cells using ENO1 gene expression interference
Hong Ji, Wenjin Guo, Chunyang Niu, Yue Li, Shuai Lian, Xuelong Zhan, Jingru Guo, Li Zhen, Huanmin Yang, Shize Li, Jianfa Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(3): 838.     CrossRef
Reference gene selection for reverse transcription quantitative polymerase chain reaction in chicken hypothalamus under different feeding status
Á. Simon, A. Jávor, P. Bai, J. Oláh, L. Czeglédi
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018; 102(1): 286.     CrossRef
Reference gene selection for the shell gland of laying hens in response to time-points of eggshell formation and nicarbazin
Sami Samiullah, Juliet Roberts, Shu-Biao Wu, Gayle E. Woloschak
PLOS ONE.2017; 12(7): e0180432.     CrossRef
Identification of reference genes for qRT-PCR in granulosa cells of healthy women and polycystic ovarian syndrome patients
Yue Lv, Shi Gang Zhao, Gang Lu, Chi Kwan Leung, Zhi Qiang Xiong, Xian Wei Su, Jin Long Ma, Wai Yee Chan, Hong Bin Liu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Reference gene selection for gene expression study in shell gland and spleen of laying hens challenged with infectious bronchitis virus
Samiullah Khan, Juliet Roberts, Shu-Biao Wu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
With Reference to Reference Genes: A Systematic Review of Endogenous Controls in Gene Expression Studies
Joanne R. Chapman, Jonas Waldenström, Ramona Natacha PENA i SUBIRÀ
PLOS ONE.2015; 10(11): e0141853.     CrossRef