Identification and Function Prediction of Novel MicroRNAs in Laoshan Dairy Goats
Zhibin Ji, Guizhi Wang, Chunlan Zhang, Zhijing Xie, Zhaohua Liu, Jianmin Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):309-315.   Published online 2013 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12422
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Next-Generation Sequencing Reveals the Role of Epigallocatechin-3-Gallate in Regulating Putative Novel and Known microRNAs Which Target the MAPK Pathway in Non-Small-Cell Lung Cancer A549 Cells
Vaishali Bhardwaj, Abul Mandal
Molecules.2019; 24(2): 368.     CrossRef
Comparative analysis of miRNAs in exosomes released by sheeppox virus-infected ovine testicular cells
Guitian He, Jin’en Wu, Helei Kong, Yong’e Zhang, Yating Li, Mengting Cai, Gulinazi Shaduhan, Yuting Yan, Yadong Zheng, Juntao Ding
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases.2019; 67: 101363.     CrossRef
chi-miR-143-3p Promotes Apoptosis of Mammary Gland Epithelial Cells from Dairy Goats by Targeting Ndfip1
Zhibin Ji, Rongyan He, Tianle Chao, Rong Xuan, Shuang Liu, Guizhi Wang, Jianmin Wang
DNA and Cell Biology.2019; 38(11): 1188.     CrossRef
Milk compositional changes of Laoshan goat milk from partum up to 261 days postpartum
Di Chen, Xuan Zhao, Xiangying Li, Jianmin Wang, Cunfang Wang
Animal Science Journal.2018; 89(9): 1355.     CrossRef
The Impact of microRNA’s (miRNA) on Mammary Gland Development and Milk Production in Cattle, Goat and Sheep
Deniz DİNÇEL, Sena ARDIÇLI, Hale ŞAMLI, Faruk BALCI
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.2018; 3(3): 124.     CrossRef
Whole-genome scanning for the litter size trait associated genes and SNPs under selection in dairy goat (Capra hircus)
Fang-Nong Lai, Hong-Li Zhai, Ming Cheng, Jun-Yu Ma, Shun-Feng Cheng, Wei Ge, Guo-Liang Zhang, Jun-Jie Wang, Rui-Qian Zhang, Xue Wang, Ling-Jiang Min, Jiu-Zhou Song, Wei Shen
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef