A Study on BMPR-IB Genes of Bayanbulak Sheep
Beiyao Zuo, Hongguang Qian, Ziyu Wang, Xu Wang, Noor Nisa, Aierdin Bayier, Shijia Ying, Xiaolong Hu, Changhai Gong, Zhiqin Guo, Feng Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(1):36-42.   Published online 2013 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12238
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Two strongly linked single nucleotide polymorphisms (Q320P and V397I) in GDF9 gene are associated with litter size in cashmere goats
Xinyu Wang, Qing Yang, Ke Wang, Hailong Yan, Chuanying Pan, Hong Chen, Jinwang Liu, Haijing Zhu, Lei Qu, Xianyong Lan
Theriogenology.2019; 125: 115.     CrossRef
Molecular Cloning of the B4GALNT2 Gene and Its Single Nucleotide Polymorphisms Association with Litter Size in Small Tail Han Sheep
Xiaofei Guo, Xiangyu Wang, Benmeng Liang, Ran Di, Qiuyue Liu, Wenping Hu, Xiaoyun He, Jinlong Zhang, Xiaosheng Zhang, Mingxing Chu
Animals.2018; 8(10): 160.     CrossRef
FecX Bar a Novel BMP15 mutation responsible for prolificacy and female sterility in Tunisian Barbarine Sheep
Narjess Lassoued, Zohra Benkhlil, Florent Woloszyn, Ahmed Rejeb, Mohamed Aouina, Mourad Rekik, Stephane Fabre, Sonia Bedhiaf-Romdhani
BMC Genetics.2017;[Epub]     CrossRef
Genotyping of Novel SNPs in BMPR1B, BMP15, and GDF9 Genes for Association with Prolificacy in Seven Indian Goat Breeds
Sonika Ahlawat, Rekha Sharma, Manoranjan Roy, Sanjay Mandakmale, Ved Prakash, M S Tantia
Animal Biotechnology.2016; 27(3): 199.     CrossRef
Association analysis of novel SNPs in BMPR1B, BMP15 and GDF9 genes with reproductive traits in Black Bengal goats
Sonika Ahlawat, Rekha Sharma, Manoranjan Roy, MS Tantia, Ved Prakash
Small Ruminant Research.2015; 132: 92.     CrossRef
Progress on major genes for high fecundity in ewes
Qiuyue LIU, Zhangyuan PAN, Xiangyu WANG, Wenping HU, Ran DI, Yaxing YAO, Mingxing CHU
Frontiers of Agricultural Science and Engineering.2014; 1(4): 282.     CrossRef