MiR-26a promotes apoptosis of porcine granulosa cells by targeting the 3β-hydroxysteroid-Δ24-reductase gene
Xiaodong Zhang, Qiangqiang Tao, Jinnan Shang, Yiliang Xu, Liang Zhang, Yingchun Ma, Weihua Zhu, Min Yang, Yueyun Ding, Zongjun Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(4):547-555.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0173
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Transcriptional analysis of deoxynivalenol‐induced apoptosis of sow ovarian granulosa cell
Min Yang, Xudong Wu, Wei Zhang, Pengfei Ye, Yuanlang Wang, Weihua Zhu, Qiangqiang Tao, Yiliang Xu, Jinnan Shang, Dongdong Zhao, Yueyun Ding, Zongjun Yin, Xiaodong Zhang
Reproduction in Domestic Animals.2020; 55(2): 217.     CrossRef