Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig
Pengfei Gao, Zhimin Cheng, Meng Li, Ningfang Zhang, Baoyu Le, Wanfeng Zhang, Pengkang Song, Xiaohong Guo, Bugao Li, Guoqing Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1084-1094.   Published online 2019 Feb 14     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0718
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A bioinformatics investigation into the pharmacological mechanisms of the effect of the Yinchenhao decoction on hepatitis C based on network pharmacology
Jingyuan Zhang, Xinkui Liu, Jiarui Wu, Wei Zhou, Jinhui Tian, Siyu Guo, Shan Shan Jia, Ziqi Meng, Mengwei Ni
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;[Epub]     CrossRef
Proteomics analysis as an approach to understand the formation of pale, soft, and exudative (PSE) pork
Xu Zequan, Shao Yonggang, Liu Guangjuan, Xing Shijun, Zhang Li, Zhu Mingrui, Xu Yanli, Wang Zirong
Meat Science.2020; : 108353.     CrossRef
Comparative Transcriptome Analyses of Longissimus thoracis Between Pig Breeds Differing in Muscle Characteristics
Chunbo Cai, Meng Li, Yanwei Zhang, Shan Meng, Yang Yang, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Guoqing Cao, Bugao Li
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef