Relationship between the structure and composition of rumen microorganisms and the digestibility of neutral detergent fibre in goats
Kaizhen Liu, Lizhi Wang, Tianhai Yan, Zhisheng Wang, Bai Xue, Quanhui Peng
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(1):82-91.   Published online 2018 Jul 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0043
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization of the Rumen Microbiota and Volatile Fatty Acid Profiles of Weaned Goat Kids under Shrub-Grassland Grazing and Indoor Feeding
Jiazhong Guo, Pengfei Li, Shuai Liu, Bin Miao, Bo Zeng, Yahui Jiang, Li Li, Linjie Wang, Yu Chen, Hongping Zhang
Animals.2020; 10(2): 176.     CrossRef