Identification of duck liver-expressed antimicrobial peptide 2 and characterization of its bactericidal activity
Yeojin Hong, Anh Duc Truong, Janggeun Lee, Kyungbaek Lee, Geun-Bae Kim, Kang-Nyeong Heo, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):1052-1061.   Published online 2018 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0571
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Biophysical approaches for exploring lipopeptide-lipid interactions
Sathishkumar Munusamy, Renaud Conde, Brandt Bertrand, Carlos Munoz-Garay
Biochimie.2020; 170: 173.     CrossRef
Characterization and functional analysis of liver-expressed antimicrobial peptide-2 (LEAP-2) from golden pompano Trachinotus ovatus (Linnaeus 1758)
Bo Liu, Guang-Dong Liu, Hua-Yang Guo, Ke-Cheng Zhu, Liang Guo, Nan Zhang, Bao-Suo Liu, Shi-Gui Jiang, Dian-Chang Zhang
Fish & Shellfish Immunology.2020; 104: 419.     CrossRef
Molecular characterization and antibacterial immunity functional analysis of liver-expressed antimicrobial peptide 2 (LEAP-2) gene in golden pompano (Trachinotus ovatus)
Yang Lei, Reng Qiu, Yang Shen, Yongcan Zhou, Zhenjie Cao, Yun Sun
Fish & Shellfish Immunology.2020; 106: 833.     CrossRef