Molecular and functional characterization of the adiponectin (AdipoQ) gene in goat skeletal muscle satellite cells
Linjie Wang, Ke Xue, Yan Wang, Lili Niu, Li Li, Tao Zhong, Jiazhong Guo, Jing Feng, Tianzeng Song, Hongping Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1088-1097.   Published online 2018 Jan 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Proteomics analysis indicated the protein expression pattern related to the development of fetal conotruncal defects
Yun Wu, Jingjing Zhang, Mei Wang, Ling Yang, Yongmei Wang, Tao Hu, An Liu, Qing Cheng, Ziyi Fu, Pingyang Zhang, Li Cao
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(8): 13544.     CrossRef