Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):480-488.   Published online 2017 Oct 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0356
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-Wide Association Study Reveals Candidate Genes for Growth Relevant Traits in Pigs
Zhenshuang Tang, Jingya Xu, Lilin Yin, Dong Yin, Mengjin Zhu, Mei Yu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Xiaolei Liu
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Transcriptome Analysis Reveals the Effect of Long Intergenic Noncoding RNAs on Pig Muscle Growth and Fat Deposition
Guoting Chen, Xiaofang Cheng, Gaoli Shi, Cheng Zou, Lin Chen, Jingxuan Li, Mengxun Li, Chengchi Fang, Changchun Li
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Genetic Architecture of Feeding Behavior and Feed Efficiency in a Duroc Pig Population
Rongrong Ding, Ming Yang, Xingwang Wang, Jianping Quan, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Zheng Xu, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Dewu Liu, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef