The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1456-1463.   Published online 2017 Feb 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0746
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exploring the Fecal Microbial Composition and Metagenomic Functional Capacities Associated With Feed Efficiency in Commercial DLY Pigs
Jianping Quan, Gengyuan Cai, Ming Yang, Zhonghua Zeng, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Huaqiang Yang, Zicong Li, Enqin Zheng, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Diversity of bacterial community during ensiling and subsequent exposure to air in whole-plant maize silage
Zongfu Hu, Jie Chang, Jianhua Yu, Shuguo Li, Huaxin Niu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(9): 1464.     CrossRef
Benefits of procyanidins on gut microbiota in Bama minipigs and implications in replacing antibiotics
Tingting Zhao, Xiaojuan Shen, Chang Dai, Li Cui
Journal of Veterinary Science.2018; 19(6): 798.     CrossRef
Gut Microbiota Is a Major Contributor to Adiposity in Pigs
Hua Yang, Yun Xiang, Kelsy Robinson, Junjun Wang, Guolong Zhang, Jiangchao Zhao, Yingping Xiao
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Studying the Differences of Bacterial Metabolome and Microbiome in the Colon between Landrace and Meihua Piglets
Shijuan Yan, Cui Zhu, Ting Yu, Wenjie Huang, Jianfeng Huang, Qian Kong, Jingfang Shi, Zhongjian Chen, Qinjian Liu, Shaolei Wang, Zongyong Jiang, Zhuang Chen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef