Detection of superior genotype of fatty acid synthase in Korean native cattle by an environment-adjusted statistical model
Jea-Young Lee, Dong-Yep Oh, Hyun-Ji Kim, Gab-Sue Jang, Seung-Uk Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(6):765-772.   Published online 2017 Feb 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0263
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between FASN gene polymorphisms ultrasound carcass traits and intramuscular fat in Qinchuan cattle
Sayed Haidar Abbas Raza, Linsheng Gui, Rajwali Khan, Nicola M. Schreurs, Wang Xiaoyu, Sen Wu, Chugang Mei, Li Wang, Xueyao Ma, Dawei Wei, Hongfang Guo, Song Zhang, Xingping Wang, Hubdar Ali Kaleri, Linsen Zan
Gene.2018; 645: 55.     CrossRef