Coat colour phenotype of Qingyu pig is associated with polymorphisms of melanocortin receptor 1 gene
Xiaoqian Wu, Zhendong Tan, Linyuan Shen, Qiong Yang, Xiao Cheng, Kun Liao, Lin Bai, Surong Shuai, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):938-943.   Published online 2016 Dec 17     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0376
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MiR-27a regulates WNT3A and KITLG expression in Cashmere goats with different coat colors
Sufang Wu, Jianyu Li, Tao Ma, Jianping Li, Yumei Li, Huaizhi Jiang, Qiaoling Zhang
Animal Biotechnology.2019; : 1.     CrossRef
Genetic Variation in Coat Colour Genes MC1R and ASIP Provides Insights Into Domestication and Management of South American Camelids
Juan C. Marín, Romina Rivera, Valeria Varas, Jorge Cortés, Ana Agapito, Ana Chero, Alexandra Chávez, Warren E. Johnson, Pablo Orozco-terWengel
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef