Identification of growth trait related genes in a Yorkshire purebred pig population by genome wide association studies
Qingli Meng, Kejun Wang, Xiaolei Liu, Haishen Zhou, Li Xu, Zhaojun Wang, Meiying Fang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):462-469.   Published online 2016 Oct 28     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0548
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome‚Äźwide association study for growth and fatness traits in Chinese Sujiang pigs
P. Xu, L. Ni, Y. Tao, Z. Ma, T. Hu, X. Zhao, Z. Yu, C. Lu, X. Zhao, J. Ren
Animal Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Unravelling the genetic loci for growth and carcass traits in Chinese Bamaxiang pigs based on a 1.4 million SNP array
Huanfa Gong, Shijun Xiao, Wanbo Li, Tao Huang, Xiaochang Huang, Guorong Yan, Yizhong Huang, Hengqing Qiu, Kai Jiang, Xiaopeng Wang, Hui Zhang, Jianhong Tang, Lin Li, Yiping Li, Chenbin Wang, Chuanmin Qiao, Jun Ren, Lusheng Huang, Bin Yang
Journal of Animal Breeding and Genetics.2019; 136(1): 3.     CrossRef
Genome Scan for Genomic Regions and Genes Associated with Growth Trait in Pacific White Shrimp Litopeneaus vannamei
Yang Yu, Quanchao Wang, Qian Zhang, Zheng Luo, Yue Wang, Xiaojun Zhang, Hao Huang, Jianhai Xiang, Fuhua Li
Marine Biotechnology.2019; 21(3): 374.     CrossRef
Genome-Wide Association Study Reveals Candidate Genes for Growth Relevant Traits in Pigs
Zhenshuang Tang, Jingya Xu, Lilin Yin, Dong Yin, Mengjin Zhu, Mei Yu, Xinyun Li, Shuhong Zhao, Xiaolei Liu
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Selection signatures of litter size in Dazu black goats based on a whole genome sequencing mixed pools strategy
Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao, Yong-Fu Huang
Molecular Biology Reports.2019; 46(5): 5517.     CrossRef
Invited review: Advances and applications of random regression models: From quantitative genetics to genomics
H.R. Oliveira, L.F. Brito, D.A.L. Lourenco, F.F. Silva, J. Jamrozik, L.R. Schaeffer, F.S. Schenkel
Journal of Dairy Science.2019; 102(9): 7664.     CrossRef
Combining information from genome-wide association and multi-tissue gene expression studies to elucidate factors underlying genetic variation for residual feed intake in Australian Angus cattle
Sara de las Heras-Saldana, Samuel A. Clark, Naomi Duijvesteijn, Cedric Gondro, Julius H. J. van der Werf, Yizhou Chen
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study for carcass quality traits and growth in purebred and crossbred pigs1
Matteo Bergamaschi, Christian Maltecca, Justin Fix, Clint Schwab, Francesco Tiezzi
Journal of Animal Science.2019;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association study reveals genetic loci and candidate genes for average daily gain in Duroc pigs
Jianping Quan, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Ming Yang, Yang Yang, Enqin Zheng, Ting Gu, Gengyuan Cai, Zhenfang Wu, Dewu Liu, Jie Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(4): 480.     CrossRef
Multimarker and rare variants genomewide association studies for bone weight in Simmental cattle
J. Miao, X. Wang, J. Bao, S. Jin, T. Chang, J. Xia, L. Yang, B. Zhu, L. Xu, L. Zhang, X. Gao, Y. Chen, J. Li, H. Gao
Journal of Animal Breeding and Genetics.2018; 135(3): 159.     CrossRef
Genetic Architecture of Feeding Behavior and Feed Efficiency in a Duroc Pig Population
Rongrong Ding, Ming Yang, Xingwang Wang, Jianping Quan, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Zheng Xu, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Dewu Liu, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Scans for signatures of selection in Russian cattle breed genomes reveal new candidate genes for environmental adaptation and acclimation
Andrey A. Yurchenko, Hans D. Daetwyler, Nikolay Yudin, Robert D. Schnabel, Christy J. Vander Jagt, Vladimir Soloshenko, Bulat Lhasaranov, Ruslan Popov, Jeremy F. Taylor, Denis M. Larkin
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Extent of linkage disequilibrium and effective population size of Korean Yorkshire swine
Donghyun Shin, Kyeong-Hye Won, Sung-Hoon Kim, Yong-Min Kim
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(12): 1843.     CrossRef