Influences of somatic donor cell sex on in vitro and in vivo embryo development following somatic cell nuclear transfer in pigs
Jae-Gyu Yoo, Byeong-Woo Kim, Mi-Rung Park, Deug-Nam Kwon, Yun-Jung Choi, Teak-Soon Shin, Byung-Wook Cho, Jakyeom Seo, Jin-Hoi Kim, Seong-Keun Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):585-592.   Published online 2016 Oct 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0591
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of sex differences in donor foetal fibroblast on the early development and DNA methylation status of buffalo (Bubalus bubalis ) nuclear transfer embryos
Ziyun Ruan, Xin Zhao, Zhengda Li, Xiling Qin, Qiming Shao, Qiuyan Ruan, Yanfei Deng, Jianrong Jiang, Ben Huang, Fenghua Lu, Deshun Shi
Reproduction in Domestic Animals.2019; 54(1): 11.     CrossRef
Epigenetic states of donor cells significantly affect the development of somatic cell nuclear transfer (SCNT) embryos in pigs
Yanhui Zhai, Wei Li, Zhiren Zhang, Yunqing Cao, Zhengzhu Wang, Sheng Zhang, Ziyi Li
Molecular Reproduction and Development.2018; 85(1): 26.     CrossRef