Enrichment and verification of differentially expressed miRNAs in bursa of Fabricius in two breeds of duck
Jun Luo, Junying Liu, Hehe Liu, Tao Zhang, Jiwen Wang, Hua He, Chunchun Han
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):920-929.   Published online 2016 Sep 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0325
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of differentially expressed microRNAs during preadipocyte differentiation in Chinese crested duck
Shasha Wang, Yang Zhang, Xiaoya Yuan, Rui Pan, Wencheng Yao, Li Zhong, Qianqian Song, Shenghan Zheng, Zhixiu Wang, Qi Xu, Guobin Chang, Guohong Chen
Gene.2018; 661: 126.     CrossRef