Effect of pre-miRNA-1658 gene polymorphism on chicken growth and carcass traits
Jianzhou Shi, Guirong Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):455-461.   Published online 2016 Aug 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0305
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Variants of pri-miR-26a-5p polymorphisms are associated with values for chicken egg production variables and affects abundance of mature miRNA
Haizhen Wu, Fangtao Fan, Caizhi Liang, Yan Zhou, Xibo Qiao, Y. Sun, Yunliang Jiang, Li Kang
Animal Reproduction Science.2019; 201: 93.     CrossRef
The effect of miR-93 on GH secretion in pituitary cells of Yanbian yellow cattle
Angang Lou, Taihua Jin, Rui Zhang, Jiuxiu Ji, Siyu Xiang, Changyan Cui, Longzheng Yu, Lizeng Guan
Animal Biotechnology.2019; : 1.     CrossRef
The Effect of MicroRNA-331-3p on Preadipocytes Proliferation and Differentiation and Fatty Acid Accumulation in Laiwu Pigs
Tao Chen, Jingxiang Cui, Lixia Ma, Yongqing Zeng, Wei Chen
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef