Molecular characterization and expression pattern of a novel Keratin-associated protein 11.1 gene in the Liaoning cashmere goat (Capra hircus)
Mei Jin, Qian Cao, Ruilong Wang, Jun Piao, Fengqin Zhao, Jing’ai Piao
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(3):328-337.   Published online 2016 Jun 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0078
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Variation in the caprine keratin-associated protein 15-1 (KAP15-1) gene affects cashmere fibre diameter
Mengli Zhao, Huitong Zhou, Jon G. H. Hickford, Hua Gong, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo
Archives Animal Breeding.2019; 62(1): 125.     CrossRef
Identification of the Caprine Keratin-Associated Protein 20-2 (KAP20-2) Gene and Its Effect on Cashmere Traits
Jiqing Wang, Longjie Che, Jon Hickford, Huitong Zhou, Zhiyun Hao, Yuzhu Luo, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li
Genes.2017; 8(11): 328.     CrossRef