Knockout of Myostatin by Zinc-finger Nuclease in Sheep Fibroblasts and Embryos
Xuemei Zhang, Liqin Wang, Yangsheng Wu, Wenrong Li, Jing An, Fuchun Zhang, Mingjun Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1500-1507.   Published online 2016 May 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0130
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sheep and Goat Genome Engineering: From Random Transgenesis to the CRISPR Era
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Bei Cai, Jiao Liu, Ying Wang, Bjoern Petersen, Tad Sonstegard, Xiaolong Wang, Yulin Chen
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Molecular Cloning, Identification, and Expression Patterns of Myostatin Gene in Water Buffalo (Bubalus Bubalis)
Peng Zhu, Haiyang Li, Guiting Huang, Jiayu Cui, Ruimen Zhang, Kuiqing Cui, Sufang Yang, Deshun Shi
Animal Biotechnology.2018; 29(1): 26.     CrossRef
Naming CRISPR alleles: endonuclease-mediated mutation nomenclature across species
Michelle N. Knowlton, Cynthia L. Smith
Mammalian Genome.2017; 28(7-8): 367.     CrossRef
Human lactoferrin efficiently targeted into caprine beta-lactoglobulin locus with transcription activator-like effector nucleases
Yu-Guo Yuan, Shao-Zheng Song, Meng-Ming Zhu, Zheng-Yi He, Rui Lu, Ting Zhang, Fei Mi, Jin-Yu Wang, Yong Cheng
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2016; 30(8): 1175.     CrossRef