Genetic parameters for residual feed intake in a random population of Pekin duck
Yunsheng Zhang, Zhan Bao Guo, Ming Xie, Zhiying Zhang, Shuisheng Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):167-170.   Published online 2016 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0577
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Brain and intestine transcriptome analyses and identification of genes involved in feed conversion efficiency of Yellow River carp (Cyprinus carpio haematopterus)
Ying Zhou, Weiwei Luo, Xiaomu Yu, Qingshan Liu, Jingou Tong
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Ge.2019; 29: 221.     CrossRef
Relationship between Residual Feed Intake and Production Traits in a Population of F2 Ducks
Yun-sheng Zhang, Ya-xi Xu, Wen-lei Fan, Zheng-kui Zhou, Zhi-ying Zhang, Shui-sheng Hou
The Journal of Poultry Science.2019; 56(1): 27.     CrossRef
Genetic parameters of feed efficiency traits and their relationships with egg quality traits in laying period of ducks
T Zeng, H Zhang, J Liu, L Chen, Y Tian, J Shen, L Lu
Poultry Science.2018; 97(3): 758.     CrossRef
Quantitative trait loci mapping for feed conversion efficiency in crucian carp (Carassius auratus)
Meixia Pang, Beide Fu, Xiaomu Yu, Haiyang Liu, Xinhua Wang, Zhan Yin, Shouqi Xie, Jingou Tong
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef