Comparison of Fecal Microbiota of Mongolian and Thoroughbred Horses by High-throughput Sequencing of the V4 Region of the 16S rRNA Gene
Yiping Zhao, Bei Li, Dongyi Bai, Jinlong Huang, Wunierfu Shiraigo, Lihua Yang, Qinan Zhao, Xiujuan Ren, Jing Wu, Wuyundalai Bao, Manglai Dugarjaviin
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1345-1352.   Published online 2015 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0587
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of protein sources in formulated diets on the growth, immune response, and intestinal microflora of pearl oyster Pinctada fucata martensii
Yongshan Liao, Caixia Cai, Chuangye Yang, Zhe Zheng, Qingheng Wang, Xiaodong Du, Yuewen Deng
Aquaculture Reports.2020; 16: 100253.     CrossRef
Factors Influencing Equine Gut Microbiota: Current Knowledge
Anna Garber, Peter Hastie, Jo-Anne Murray
Journal of Equine Veterinary Science.2020; 88: 102943.     CrossRef
Dissection of the cecal microbial community in chickens after Eimeria tenella infection
Hong-Liang Chen, Xin-Yu Zhao, Guang-Xun Zhao, Hai-Bin Huang, Hao-Rui Li, Chun-Wei Shi, Wen-Tao Yang, Yan-Long Jiang, Jian-Zhong Wang, Li-Ping Ye, Quan Zhao, Chun-Feng Wang, Gui-Lian Yang
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef
Characterization and comparison of the bacterial microbiota in different gastrointestinal tract compartments of Mongolian horses
Shaofeng Su, Yiping Zhao, Zongzheng Liu, Guiqin Liu, Ming Du, Jing Wu, Dongyi Bai, Bei Li, Gerelchimeg Bou, Xinzhuang Zhang, Manglai Dugarjaviin
MicrobiologyOpen.2020;[Epub]     CrossRef
Dysbiosis associated with acute helminth infections in herbivorous youngstock – observations and implications
Laura E. Peachey, Cecilia Castro, Rebecca A. Molena, Timothy P. Jenkins, Julian L. Griffin, Cinzia Cantacessi
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Expression of immune regulatory genes correlate with the abundance of specific Clostridiales and Verrucomicrobia species in the equine ileum and cecum
F. Lindenberg, L. Krych, J. Fielden, W. Kot, H. Frøkiær, G. van Galen, D. S. Nielsen, A. K. Hansen
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
The gut microbiome of horses: current research on equine enteral microbiota and future perspectives
Anne Kauter, Lennard Epping, Torsten Semmler, Esther-Maria Antao, Dania Kannapin, Sabita D. Stoeckle, Heidrun Gehlen, Antina Lübke-Becker, Sebastian Günther, Lothar H. Wieler, Birgit Walther
Animal Microbiome.2019;[Epub]     CrossRef
A global comparison of the microbiome compositions of three gut locations in commercial pigs with extreme feed conversion ratios
Jianping Quan, Gengyuan Cai, Jian Ye, Ming Yang, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Enqin Zheng, Disheng Fu, Shaoyun Li, Shenping Zhou, Dewu Liu, Jie Yang, Zhenfang Wu
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Differences in gut microbiota between silkworms (Bombyx mori) reared on fresh mulberry (Morus albavar. multicaulis) leaves or an artificial diet
Hui-Ling Dong, Sheng-Xiang Zhang, Zhuo-Hua Chen, Hui Tao, Xue Li, Jian-Feng Qiu, Wen-Zhao Cui, Yang-Hu Sima, Wei-Zheng Cui, Shi-Qing Xu
RSC Advances.2018; 8(46): 26188.     CrossRef
Fecal microbiota of three bactrian camels (Camelus ferus and Camelus bactrianus) in China by high throughput sequencing of the V3-V4 region of the 16S rRNA gene
Lei Yuan, Aladaer Qi, Yun Cheng, Guli Sagen, Yuan Qu, Bin Liu
Journal of Arid Land.2017; 9(1): 153.     CrossRef
Rapid regrowth and detection of microbial contaminants in equine fecal microbiome samples
Kalie F. Beckers, Christopher J. Schulz, Gary W. Childers, Hauke Smidt
PLOS ONE.2017; 12(11): e0187044.     CrossRef