Novel Polymorphisms of Adrenergic, Alpha-1B-, Receptor and Peroxisome Proliferator-activated Receptor Gamma, Coactivator 1 Beta Genes and Their Association with Egg Production Traits in Local Chinese Dagu Hens
F. Mu, Y. Jing, N. Qin, H.Y. Zhu, D. H. Liu, S. G. Yuan, R. F. Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1256-1264.   Published online 2015 Nov 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0794
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel Polymorphisms in RAPGEF6 Gene Associated with Egg-Laying Rate in Chinese Jing Hong Chicken using Genome-Wide SNP Scan
Syed Ali Azmal, Ali Akbar Bhuiyan, Abdullah Ibne Omar, Shuai Ma, Chenghao Sun, Zhongdong Han, Meikuen Zhang, Shuhong Zhao, Shijun Li
Genes.2019; 10(5): 384.     CrossRef
De novo transcriptome sequencing and analysis of male and female swimming crab (Portunus trituberculatus) reproductive systems during mating embrace (stage II)
Zhengfei Wang, Linxia Sun, Weibing Guan, Chunlin Zhou, Boping Tang, Yongxu Cheng, Jintian Huang, Fujun Xuan
BMC Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Genetic effects of the transcription factors-sal-like 1 and spalt-like transcription factor 3 on egg production-related traits in Chinese Dagu hens
Hongyan Zhu, Ning Qin, Thobela Louis Tyasi, Yang Jing, Dehui Liu, Shuguo Yuan, Rifu Xu
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology.2018; 329(1): 23.     CrossRef