Isolation and Identification of Prepubertal Buffalo (Bubalus bubalis) Spermatogonial Stem Cells
Wanyou Feng, Shibei Chen, Dagiang Do, Qinyou Liu, Yanfei Deng, Xiaocan Lei, Chan Luo, Ben Huang, Deshun Shi
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1407-1415.   Published online 2015 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0592
Citations to this article as recorded by Crossref logo
H19 regulates the proliferation of bovine male germline stem cells via IGF-1 signaling pathway
Qijing Lei, Qin Pan, Na Li, Zhe Zhou, Juqing Zhang, Xin He, Sha Peng, Guangpeng Li, Kuldip Sidhu, Shulin Chen, Jinlian Hua
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(1): 915.     CrossRef