mRNA Expression of Ovine Angiopoietin-like Protein 4 Gene in Adipose Tissues
Jing Zhang, Jiong-Jie Jing, Xia-Li Jia, Li-Ying Qiao, Jian-Hua Liu, Chen Liang, Wen-Zhong Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(5):615-623.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0090
Citations to this article as recorded by Crossref logo
miR-124-3p affects the formation of intramuscular fat through alterations in branched chain amino acid consumption in sheep
Yangyang Pan, Jiongjie Jing, Liying Qiao, Jianhua Liu, Junxing Zhao, Lixia An, Baojun Li, Weiwei Wang, Chen Liang, Wenzhong Liu
Biochemical and Biophysical Research Communications.2018; 495(2): 1769.     CrossRef
Transcriptome analysis of adipose tissues from two fat-tailed sheep breeds reveals key genes involved in fat deposition
Baojun Li, Liying Qiao, Lixia An, Weiwei Wang, Jianhua Liu, Youshe Ren, Yangyang Pan, Jiongjie Jing, Wenzhong Liu
BMC Genomics.2018;[Epub]     CrossRef