Targeted Editing of Myostatin Gene in Sheep by Transcription Activator-like Effector Nucleases
Xinxia Zhao, Wei Ni, Chuangfu Chen, Wujiafu Sai, Jun Qiao, Jingliang Sheng, Hui Zhang, Guozhong Li, Dawei Wang, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):413-418.   Published online 2016 Feb 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0041
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of myostatin deficiency on PGC-1α and FNDC5 expression in three different murine muscle types
Yun Bai, Huixin Bi, Lixin Li, Jingwei Li, Xiuju Yu, Huawei Ren, Yilei Li, Yunyan Ji, Hongquan Li, Haidong Wang
Acta Histochemica.2019; 121(3): 323.     CrossRef
Sheep and Goat Genome Engineering: From Random Transgenesis to the CRISPR Era
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Bei Cai, Jiao Liu, Ying Wang, Bjoern Petersen, Tad Sonstegard, Xiaolong Wang, Yulin Chen
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Production of microhomologous-mediated site-specific integrated LacS gene cow using TALENs
Xiaohu Su, Shenyuan Wang, Guanghua Su, Zhong Zheng, Jiaqi Zhang, Yunlong Ma, Zongzheng Liu, Huanmin Zhou, Yanru Zhang, Li Zhang
Theriogenology.2018; 119: 282.     CrossRef
Use of TALEs and TALEN Technology for Genetic Improvement of Plants
Zulqurnain Khan, Sultan Habibullah Khan, Muhammad Salman Mubarik, Bushra Sadia, Aftab Ahmad
Plant Molecular Biology Reporter.2017; 35(1): 1.     CrossRef