The Effect of Oregano and Cinnamon Essential Oils on Fermentation Quality and Aerobic Stability of Field Pea Silages
Sibel Soycan-Önenç, Fisun Koc, Levent Coşkuntuna, M. Levent Özdüven, Tuncay Gümüş
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1281-1287.   Published online 2015 Aug 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0122
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Investigation of the use of oregano, cumin and cinnamon essential oils as additives in alfalfa silages Yonca Silajlarına Katkı Maddesi Olarak Kekik, Kimyon ve Tarçın Uçucu Yağları Kullanımının Araştırılması
Sibel SOYCAN ÖNENÇ, Firdevs KORKMAZ TURGUD
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.2019; : 110.     CrossRef
Kekik ve Kimyon Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarının Fermantasyon Kalitesi, Aerobik Stabilitesi ile Yem Değeri Üzerine Etkileri
Sibel SOYCAN ÖNENÇ, Firdevs KORKMAZ TURGUD, Aslı TURAN UÇMAN
Hayvansal Üretim.2019; 60(2): 117.     CrossRef