Novel Nucleotide Variations, Haplotypes Structure and Associations with Growth Related Traits of Goat AT Motif-Binding Factor (ATBF1) Gene
Xiaoyan Zhang, Xianfeng Wu, Wenchao Jia, Chuanying Pan, Xiangcheng Li, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(10):1394-1406.   Published online 2015 Jun 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0860
Citations to this article as recorded by Crossref logo
One 16 bp insertion/deletion (indel) within the KDM6A gene revealing strong associations with growth traits in goat
Ke Wang, Yang Cui, Zhen Wang, Hailong Yan, Zhe Meng, Haijing Zhu, Lei Qu, Xianyong Lan, Chuanying Pan
Gene.2019; 686: 16.     CrossRef
A deletion mutation within the ATBF1 gene is strongly associated with goat litter size
Ke Wang, Yiqing Hui, Shaoli Zhang, Ming Wang, Hailong Yan, Haijing Zhu, Lei Qu, Xianyong Lan, Chuanying Pan
Animal Biotechnology.2019; : 1.     CrossRef
Genetic effects of PRNP gene insertion/deletion (indel) on phenotypic traits in sheep
Jie Li, Sarantsetseg Erdenee, Shaoli Zhang, Zhenyu Wei, Meng Zhang, Yunyun Jin, Hui Wu, Hong Chen, Xiuzhu Sun, Hongwei Xu, Yong Cai, Xianyong Lan
Prion.2018; 12(1): 42.     CrossRef
Identification of a novel 24 bp insertion–deletion (indel) of the androgen receptor gene and its association with growth traits in four indigenous cattle breeds
Haidong Zhao, Mingli Wu, Shuhui Wang, Xiaohui Yu, Ze Li, Ruihua Dang, Xiuzhu Sun
Archives Animal Breeding.2018; 61(1): 71.     CrossRef
A novel indel within goat casein alpha S1 gene is significantly associated with litter size
Ke Wang, Hailong Yan, Han Xu, Qing Yang, Sihuan Zhang, Chuanying Pan, Hong Chen, Haijing Zhu, Jinwang Liu, Lei Qu, Xianyong Lan
Gene.2018; 671: 161.     CrossRef
Nucleotide variants in prion-related protein (testis-specific) gene (PRNT) and effects on Chinese and Mongolian sheep phenotypes
Jie Li, Shaoli Zhang, Sarantsetseg Erdenee, Xiuzhu Sun, Ruihua Dang, Yongzhen Huang, Chuzhao Lei, Hong Chen, Hongwei Xu, Yong Cai, Xianyong Lan
Prion.2018; 12(3-4): 185.     CrossRef
Development of a touch-down multiplex PCR method for simultaneously rapidly detecting three novel insertion/deletions (indels) within one gene: an example for goat GHR gene
Qing Yang, Shaoli Zhang, Jie Li, Xinyu Wang, Kun Peng, Xianyong Lan, Chuanying Pan
Animal Biotechnology.2018; : 1.     CrossRef
Detection of a new 20-bp insertion/deletion (indel) within sheep PRND gene using mathematical expectation (ME) method
Jie Li, Xichun Zhu, Lin Ma, Hongwei Xu, Xin Cao, Renyun Luo, Hong Chen, Xiuzhu Sun, Yong Cai, Xianyong Lan
Prion.2017; 11(2): 143.     CrossRef
A novel 29 bp insertion/deletion (indel) variant of the <i>LHX3</i> gene and its influence on growth traits in four sheep breeds of various fecundity
Haidong Zhao, Shuai He, Yanjiao Zhu, Xin Cao, Renyun Luo, Yong Cai, Hongwei Xu, Xiuzhu Sun
Archives Animal Breeding.2017; 60(2): 79.     CrossRef
Evaluation of novel SNPs and haplotypes within the <i>ATBF1</i> gene and their effects on economically important production traits in cattle
Han Xu, Sihuan Zhang, Xiaoyan Zhang, Ruihua Dang, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Archives Animal Breeding.2017; 60(3): 285.     CrossRef
Associations of six SNPs of POU1F1-PROP1-PITX1-SIX3 pathway genes with growth traits in two Chinese indigenous goat breeds
Lin Ma, Qiaomei Qin, Qing Yang, Meng Zhang, Haiyu Zhao, Chuanying Pan, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Annals of Animal Science.2016;[Epub]     CrossRef