Correlation between Heart-type Fatty Acid-binding Protein Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat in Baicheng-oil Chicken
Yong Wang, Jianzhong He, Wenxuan Yang, Gemenggul Muhantay, Ying Chen, Jinming Xing, Jianzhu Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(10):1380-1387.   Published online 2015 May 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0886
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of long noncoding RNA and mRNA using RNA sequencing during the differentiation of intramuscular preadipocytes in chicken
Tao Zhang, Xiangqian Zhang, Kunpeng Han, Genxi Zhang, Jinyu Wang, Kaizhou Xie, Qian Xue, Xiaomei Fan, Ramona Natacha PENA i SUBIRÀ
PLOS ONE.2017; 12(2): e0172389.     CrossRef