Genetic Effects of Polymorphisms in Myogenic Regulatory Factors on Chicken Muscle Fiber Traits
Zhi-Qin Yang, Ying Qing, Qing Zhu, Xiao-Ling Zhao, Yan Wang, Di-Yan Li, Yi-Ping Liu, Hua-Dong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):782-787.   Published online 2015 Mar 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0753
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 regulates muscle fiber development in cooperation with related genes to affect meat quality
Chao Lv, Shuling Niu, Shouqing Yan, Chunyan Bai, Xi Yu, Jiani Hou, Wenjing Gao, Jinyu Zhang, Zhihui Zhao, Caini Yang, Yonghong Zhang
Poultry Science.2019; 98(9): 3418.     CrossRef
Detection of Snps in the Melanocortin 1-Receptor (MC1R) and Its Association with Shank Color Trait in Hs Chicken
X Shen, Y Wang, C Cui, X Zhao, D Li, Q Zhu, X Jiang, C Yang, M Qiu, C Yu, Q Li, H Du, Z Zhang, H Yin
Brazilian Journal of Poultry Science.2019;[Epub]     CrossRef