Zearalenone Altered the Serum Hormones, Morphologic and Apoptotic Measurements of Genital Organs in Post-weaning Gilts
X. X. Chen, C. W. Yang, L. B. Huang, Q. S. Niu, S. Z. Jiang, F. Chi
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(2):171-179.   Published online 2014 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0329
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of zearalenone and its derivatives on the synthesis and secretion of mammalian sex steroid hormones: A review
Wanglong Zheng, Nannan Feng, Yin Wang, Lance Noll, Shiwei Xu, Xuming Liu, Nanyan Lu, Hui Zou, Jianhong Gu, Yan Yuan, Xuezhong Liu, Guoqiang Zhu, Jianchun Bian, Jianfa Bai, Zongping Liu
Food and Chemical Toxicology.2019; 126: 262.     CrossRef
The determination of zearalenone and its major metabolites in endometrial cancer tissues
Martyna Pajewska, Mariusz Łojko, Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki, Tomasz Kowalkowski, Bogusław Buszewski, Renata Gadzała-Kopciuch
Analytical and Bioanalytical Chemistry.2018; 410(5): 1571.     CrossRef
Alleviation of mycotoxin biodegradation agent on zearalenone and deoxynivalenol toxicosis in immature gilts
Donghui Shi, Jianchuan Zhou, Lihong Zhao, Xiaoping Rong, Yu Fan, Humera Hamid, Wenqiang Li, Cheng Ji, Qiugang Ma
Journal of Animal Science and Biotechnology.2018;[Epub]     CrossRef
Toxic effects of zearalenone on gametogenesis and embryonic development: A molecular point of review
Dacheng Yang, Xinwei Jiang, Jianxia Sun, Xia Li, Xusheng Li, Rui Jiao, Ziyao Peng, Yuqi Li, Weibin Bai
Food and Chemical Toxicology.2018; 119: 24.     CrossRef
Risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed
Helle‐Katrine Knutsen, Jan Alexander, Lars Barregård, Margherita Bignami, Beat Brüschweiler, Sandra Ceccatelli, Bruce Cottrill, Michael Dinovi, Lutz Edler, Bettina Grasl‐Kraupp, Christer Hogstrand, Laurentius (Ron) Hoogenboom, Carlo Stefano Nebbia, Annett
EFSA Journal.2017;[Epub]     CrossRef
Exploration of intrinsic and extrinsic apoptotic pathways in zearalenone-treated rat sertoli cells
Ming-Long Xu, Jin Hu, Bao-Ping Guo, Ya-Ru Niu, Cheng Xiao, Yin-Xue Xu
Environmental Toxicology.2016; 31(12): 1731.     CrossRef
Effects of zearalenone-diet on expression of ghrelin and PCNA genes in ovaries of post-weaning piglets
Meiling Dai, Shuzhen Jiang, Xuejun Yuan, Weiren Yang, Zaibin Yang, Libo Huang
Animal Reproduction Science.2016; 168: 126.     CrossRef
Altering prolactin concentrations in sows
C. Farmer
Domestic Animal Endocrinology.2016; 56: S155.     CrossRef