Genome-wide DNA Methylation Profiles of Small Intestine and Liver in Fast-growing and Slow-growing Weaning Piglets
Woori Kwak, Jin-nam Kim, Daewon Kim, Jin Su Hong, Jae Hark Jeong, Heebal Kim, Seoae Cho, Yoo Yong Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(11):1532-1539.   Published online 2014 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection of fetal epigenetic biomarkers through genome-wide DNA methylation study for non-invasive prenatal diagnosis
Hong-Dan Wang, Lin Liu, Hui-Ru Zhao, Qiao-Fang Hou, Jing-Bin Yan, Wei-Li Shi, Qian-Nan Guo, Li Wang, Shi-Xiu Liao, Bo-Feng Zhu
Molecular Medicine Reports.2017; 15(6): 3989.     CrossRef
Genome-wide DNA methylation profiles changes associated with constant heat stress in pigs as measured by bisulfite sequencing
Yue Hao, Yanjun Cui, Xianhong Gu
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Genome-wide analysis of DNA methylation in pigs using reduced representation bisulfite sequencing
Minkyeung Choi, Jongin Lee, Min Thong Le, Dinh Truong Nguyen, Suhyun Park, Nagasundarapandian Soundrarajan, Kyle M. Schachtschneider, Jaebum Kim, Jin-Ki Park, Jin-Hoi Kim, Chankyu Park
DNA Research.2015; 22(5): 343.     CrossRef