Native Pig and Chicken Breed Database: NPCDB
Hyeon-Soo Jeong, Dae-Won Kim, Se-Yoon Chun, Samsun Sung, Hyeon-Jeong Kim, Seoae Cho, Heebal Kim, Sung-Jong Oh
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(10):1394-1398.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14059
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Microbiota-Derived Bacteriocin Targets the Host to Confer Diarrhea Resistance in Early-Weaned Piglets
Jun Hu, Libao Ma, Yangfan Nie, Jianwei Chen, Wenyong Zheng, Xinkai Wang, Chunlin Xie, Zilong Zheng, Zhichang Wang, Tao Yang, Min Shi, Lingli Chen, Qiliang Hou, Yaorong Niu, Xiaofan Xu, Yuhua Zhu, Yong Zhang, Hong Wei, Xianghua Yan
Cell Host & Microbe.2018; 24(6): 817.     CrossRef