Association of Novel Polymorphisms in Lymphoid Enhancer Binding Factor 1 (LEF-1) Gene with Number of Teats in Different Breeds of Pig
Ru-Xiang Xu, Ning Wei, Yu Wang, Guo-Qiang Wang, Gong-She Yang, Wei-Jun Pang
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(9):1254-1262.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13772
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of copy number variations using high density whole-genome single nucleotide polymorphism markers in Chinese Dongxiang spotted pigs
Chengbin Wang, Hao Chen, Xiaopeng Wang, Zhongping Wu, Weiwei Liu, Yuanmei Guo, Jun Ren, Nengshui Ding
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(12): 1809.     CrossRef