Phylogeography and Population Genetic Structure of Amur Grayling Thymallus grubii in the Amur Basin
Bo Ma, Tingting Lui, Ying Zhang, Jinping Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(7):935-944.   Published online 2012 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11500
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development of 21 Microsatellite Loci and Diversity Analysis of Amur Grayling in Amur River
Haicheng Sun, Lina Zhang, Xiaonan Lv, Youyi Kuang, Guangxiang Tong, Shuqun Xue, Ying Han, Jiasheng Yin
Thalassas: An International Journal of Marine Sciences.2019;[Epub]     CrossRef
Complete mitochondrial genome ofThymallus grubii(Salmonidae: Thymallinae)
Bo Ma, Haiying Jiang, Peng Sun, Jinping Chen
Mitochondrial DNA.2015; 26(6): 815.     CrossRef
Genetic diversity of Odontobutis potamophila from different geographic populations inferred from mtDNA control region
Xinyuan Hou, Fei Zhu, Shaowu Yin, Lijuan Zhang, Yali Hu, Yayuan Wang, Yihe Jia, Guosong Zhang, Li Li
Mitochondrial DNA.2014; 25(5): 400.     CrossRef
Genetic analysis of population differentiation and adaptation in Leuciscus waleckii
Yumei Chang, Ran Tang, Xiaowen Sun, Liqun Liang, Jinping Chen, Jinfeng Huang, Xinjie Dou, Ran Tao
Genetica.2013; 141(10-12): 417.     CrossRef
Occurrence of Amur grayling (Thymallus grubii grubiiDybowski, 1869) in the Amur River
L. W. Liu, Y. L. Luo, X.-F. Liang, B. Ma, D. Song
Journal of Applied Ichthyology.2013; 29(3): 666.     CrossRef