Molecular Characterization and Tissue-specific Expression of a Novel FKBP38 Gene in the Cashmere Goat (Capra hircus)
X. Zheng, X. Y. Hao, Y. H. Chen, X. Zhang, J. F. Yang, Z. G. Wang, D. J. Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(6):758-763.   Published online 2012 Apr 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11398
Citations to this article as recorded by Crossref logo
SQSTM1/p62 interacts with FKBP38 and regulates cell cycle in Cashmere goat foetal fibroblasts
Qiburi He, Yanfeng Wang, Keyu Zhao, Uyanga Binderiya, Lili Bao, Pingping Zhao, Dandan Yan, Huifang Hao, Xudong Guo, Zhigang Wang
Journal of Applied Animal Research.2018; 46(1): 1247.     CrossRef
Direct Interaction between Ras Homolog Enriched in Brain and FK506 Binding Protein 38 in Cashmere Goat Fetal Fibroblast Cells
Xiaojing Wang, Yanfeng Wang, Xu Zheng, Xiyan Hao, Yan Liang, Manlin Wu, Xiao Wang, Zhigang Wang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2014; 27(12): 1671.     CrossRef