Genetic Differentiation of Chinese Indigenous Meat Goats Ascertained Using Microsatellite Information
Y. H. Ling, X. D. Zhang, N. Yao, J. P. Ding, H. Q. Chen, Z. J. Zhang, Y. H. Zhang, C. H. Ren, Y. H. Ma, X. R. Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(2):177-182.   Published online 2011 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11308
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic diversity of the Chinese goat in the littoral zone of the Yangtze River as assessed by microsatellite and mtDNA
Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao, Li-Peng Chen, Yue-Hui Ma, Ming-Xing Chu, Xiang-Long Li, Qiong-Hua Hong, Lan-Hui Li, Ji-Jun Guo, Lan Zhu, Yan-Guo Han, Hui-Jiang Gao, Jia-Hua Zhang, Huai-Zhi Jiang, Cao-De Jiang, Gao-Fu Wang, Hang-Xing Ren, Mei-Lan Jin, Yuan-Zhi
Ecology and Evolution.2018; 8(10): 5111.     CrossRef
Sequence Characterization of DSG3 Gene to Know Its Role in High-Altitude Hypoxia Adaptation in the Chinese Cashmere Goat
Chandar Kumar, Shen Song, Lin Jiang, Xiaohong He, Qianjun Zhao, Yabin Pu, Kanwar Kumar Malhi, Asghar Ali Kamboh, Yuehui Ma
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Genetic diversity and population structure among eight Chinese indigenous goat breeds in the Yellow River valley
Xiaoyong Du, Jianhua Cao, Xu Han, Huaizhi Hao, Mei Yu, Guixiang Zhang, Shuhong Zhao
Small Ruminant Research.2017; 148: 87.     CrossRef
Microsatellite based genetic diversity and population structure of nine indigenous Chinese domestic goats
JianHua Cao, XinYun Li, XiaoYong Du, ShuHong Zhao
Small Ruminant Research.2017; 148: 80.     CrossRef
Exome sequencing reveals genetic differentiation due to high-altitude adaptation in the Tibetan cashmere goat (Capra hircus)
Shen Song, Na Yao, Min Yang, Xuexue Liu, Kunzhe Dong, Qianjun Zhao, Yabin Pu, Xiaohong He, Weijun Guan, Ning Yang, Yuehui Ma, Lin Jiang
BMC Genomics.2016;[Epub]     CrossRef