Isolation, Screening and Identification of Swine Gut Microbiota with Ochratoxin A Biodegradation Ability
Santi Devi Upadhaya, Jae Yong Song, Min Ah Park, Ja Kyeom Seo, Liu Yang, Chan Ho Lee, Kyung J. Cho, Jong K. Ha
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(1):114-121.   Published online 2011 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11104
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PCV2 infection aggravates ochratoxin A-induced nephrotoxicity via autophagy involving p38 signaling pathway in vivo and in vitro
Fang Gan, Yajiao Zhou, Gang Qian, Da Huang, Lili Hou, Dandan Liu, Xingxiang Chen, Tian Wang, Ping Jiang, Xingen Lei, Kehe Huang
Environmental Pollution.2018; 238: 656.     CrossRef
Silage review: Mycotoxins in silage: Occurrence, effects, prevention, and mitigation
I.M. Ogunade, C. Martinez-Tuppia, O.C.M. Queiroz, Y. Jiang, P. Drouin, F. Wu, D. Vyas, A.T. Adesogan
Journal of Dairy Science.2018; 101(5): 4034.     CrossRef
Advances in Biodetoxification of Ochratoxin A-A Review of the Past Five Decades
Wenying Chen, Chen Li, Boyang Zhang, Zheng Zhou, Yingbin Shen, Xin Liao, Jieyeqi Yang, Yan Wang, Xiaohong Li, Yuzhe Li, Xiao L. Shen
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Yeast and bacteria from ensiled high moisture maize grains as potential mitigation agents of fumonisin B1
Ccori Martinez Tuppia, Vessela Atanasova-Penichon, Sylvain Chéreau, Nathalie Ferrer, Gisèle Marchegay, Jean-Michel Savoie, Florence Richard-Forget
Journal of the Science of Food and Agriculture.2017; 97(8): 2443.     CrossRef
Effects of ochratoxin A on ER stress, MAPK signaling pathway and autophagy of kidney and spleen in pigs
Fang Gan, Lili Hou, Yajiao Zhou, Yunhuan Liu, Da Huang, Xingxiang Chen, Kehe Huang
Environmental Toxicology.2017; 32(10): 2277.     CrossRef
Biodegradation of ochratoxin A by Alcaligenes faecalis isolated from soil
H.H. Zhang, Y. Wang, C. Zhao, J. Wang, X.L. Zhang
Journal of Applied Microbiology.2017; 123(3): 661.     CrossRef
Nephropathy and hepatopathy in weaned piglets provoked by natural ochratoxin A and involved mechanisms
Zheqian Zhang, Fang Gan, Hongxia Xue, Yunhuan Liu, Da Huang, Alam Zeb Khan, Xingxiang Chen, Kehe Huang
Experimental and Toxicologic Pathology.2016; 68(4): 205.     CrossRef
The human microbiota associated with overall health
Xiaofei Xu, Zhujun Wang, Xuewu Zhang
Critical Reviews in Biotechnology.2015; 35(1): 129.     CrossRef
Ochratoxin A biocontrol and biodegradation byBacillus subtilisCW 14
Lei Shi, Zhihong Liang, Junxia Li, Junran Hao, Yuancong Xu, Kunlun Huang, Jingjing Tian, Xiaoyun He, Wentao Xu
Journal of the Science of Food and Agriculture.2014; 94(9): 1879.     CrossRef