The Effect of Nitrogen Fertilization to the Sward on Guineagrass (Panicum maximum Jacq cv. Gatton) Silage Fermentation
Tomoyuki Namihira, Naoya Shinzato, Hikaru Akamine, Ichiro Nakamura, Hideaki Maekawa, Yasuhiro Kawamoto, Toru Matsui
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(3):358-363.   Published online 2011 Feb 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10191
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bacillus asahii comes to the fore in organic manure fertilized alkaline soils
Youzhi Feng, Ruirui Chen, Junli Hu, Fei Zhao, Junhua Wang, Haiyan Chu, Jiabao Zhang, Jan Dolfing, Xiangui Lin
Soil Biology and Biochemistry.2015; 81: 186.     CrossRef