Association of Polymorphisms in the Calpain I Gene with Meat Quality Traits in Yanbian Yellow Cattle of China
Jin Xin, Li-chun Zhang, Zhao-zhi Li, Xiao-hui Liu, Hai-guo Jin, Chang-guo Yan
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(1):9-16.   Published online 2010 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.90407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of the calpain small subunit 1 gene ( CAPNS1 ) polymorphism on meat quality traits in sheep
E. Grochowska, B. Borys, E. Grześkowiak, S. Mroczkowski
Small Ruminant Research.2017; 150: 15.     CrossRef
CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristics in pigs
K. Ropka-Molik, E. Robert, M. Tyra, K. Piórkowska, M. Oczkowicz, M. Szyndler-Nędza, A. Bereta
Animal Production Science.2017; 57(6): 1014.     CrossRef
Experimental Verification of CAPN1 and CAST Gene Polymorphisms in Different Generations of Da-Heng Broilers
Yu-Guang Zhou, Yong Xiong, Chao-Wu Yang, Xiao-Song Jiang, Jin-Shan Ran, Jie Jin, Ye Wang, Dan Lan, Peng Ren, Yao-Dong Hu, Yi-Ping Liu
BioMed Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Identification of genome-wide selection signatures in the Limousin beef cattle breed
A. Gurgul, T. Szmatoła, K. Ropka-Molik, I. Jasielczuk, K. Pawlina, E. Semik, M. Bugno-Poniewierska
Journal of Animal Breeding and Genetics.2016; 133(4): 264.     CrossRef
Molecular cloning, sequence identification, and gene expression analysis of bovine ADCY2 gene
Y. X. Li, H. G. Jin, C. G. Yan, C. Y. Ren, C. J. Jiang, C. D. Jin, K. S. Seo, X. Jin
Molecular Biology Reports.2014; 41(6): 3561.     CrossRef
Effects of genetic variants for the bovine calpain gene on meat tenderness
Hoyoung Chung, Sungchul Shin, Euiryong Chung
Molecular Biology Reports.2014; 41(5): 2963.     CrossRef
A New Insight into the Role of Calpains in Post-mortem Meat Tenderization in Domestic Animals: A review
Ting Lian, Linjie Wang, Yiping Liu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2013; 26(3): 443.     CrossRef
Association of CAST gene polymorphisms with carcass and meat quality traits in Yanbian cattle of China
Y. X. Li, H. G. Jin, C. G. Yan, K. S. Seo, L. C. Zhang, C. Y. Ren, X. Jin
Molecular Biology Reports.2013; 40(2): 1875.     CrossRef