Estimation of Lipoprotein-lipase Activity (LPL) and Other Biochemical Changes in Two Breeds of Overfeeding Geese
Hengyong Xu, Yan Wang, Chunchun Han, Li Jiang, Weihua Zhuo, Jianqiang Ye, Jiwen Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(9):1221-1228.   Published online 2010 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.10013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Transcriptomic analysis between Normal and high-intake feeding geese provides insight into adipose deposition and susceptibility to fatty liver in migratory birds
Guosong Wang, Long Jin, Yan Li, Qianzi Tang, Silu Hu, Hengyong Xu, Clare A. Gill, Mingzhou Li, Jiwen Wang
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Molecular cloning, characterisation, and expression analysis of adipocyte fatty acid binding protein gene in Xupu goose (Anser cygnoides domesticus)
X. Liu, M. Xu, X. Qu, S. Guo, Y. Liu, C. He, J. He, W. Liu
British Poultry Science.2019; 60(6): 659.     CrossRef
The goose genome sequence leads to insights into the evolution of waterfowl and susceptibility to fatty liver
Lizhi Lu, Yan Chen, Zhuo Wang, Xiaofeng Li, Weihu Chen, Zhengrong Tao, Junda Shen, Yong Tian, Deqian Wang, Guoqin Li, Li Chen, Fang Chen, Dongming Fang, Lili Yu, Yudong Sun, Yong Ma, Jinjun Li, Jun Wang
Genome Biology.2015;[Epub]     CrossRef
CHANGE OF THE MTOR PATHWAY IN TISSUES OF OVERFED GEESE
C Han, F Ye, X Shen, D Liu, F He, S Wei, H Xu, L Li, H Liu
Revista Brasileira de Ciência Avícola.2015; 17(3): 293.     CrossRef
De novo lipogenesis in the liver and adipose tissues of ducks during early growth stages after hatching
Fang Ding, Zhixiong Pan, Jie Kou, Le Li, Lu Xia, Shenqiang Hu, Hehe Liu, Jiwen Wang
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology.2012; 163(1): 154.     CrossRef