Effects of Oxidative Stress Induced by Diquat on Arginine Metabolism of Postweaning Pigs
Ping Zheng, Bing Yu, Mei Lv, Daiwen Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):98-105.   Published online 2009 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90270
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diquat Determines a Deregulation of lncRNA and mRNA Expression in the Liver of Postweaned Piglets
Jin Wang, Zhi-xin Li, Dan-dan Yang, Pei-qi Liu, Zhi-qiang Wang, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2019; 2019: 1.     CrossRef
Dietary arginine supplementation enhances the growth performance and immune status of broiler chickens
Y.Q. Xu, Y.W. Guo, B.L. Shi, S.M. Yan, X.Y. Guo
Livestock Science.2018; 209: 8.     CrossRef
Diquat-induced oxidative stress increases intestinal permeability, impairs mitochondrial function, and triggers mitophagy in piglets1
Shuting Cao, Huan Wu, ChunChun Wang, Qianhui Zhang, Lefei Jiao, Fanghui Lin, Caihong H Hu
Journal of Animal Science.2018; 96(5): 1795.     CrossRef
The Evaluation of Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects ofEucommia ulmoidesFlavones Using Diquat-Challenged Piglet Models
Daixiu Yuan, Tarique Hussain, Bie Tan, Yanhong Liu, Peng Ji, Yulong Yin
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2017; 2017: 1.     CrossRef
Arginine metabolism and its protective effects on intestinal health and functions in weaned piglets under oxidative stress induced by diquat
Ping Zheng, Bing Yu, Jun He, Jie Yu, Xiangbing Mao, Yuheng Luo, Junqiu Luo, Zhiqing Huang, Gang Tian, Qiufeng Zeng, Lianqiang Che, Daiwen Chen
British Journal of Nutrition.2017; 117(11): 1495.     CrossRef
Dietary supplementation withLactobacillus fermentumI5007 improves the anti-oxidative activity of weanling piglets challenged with diquat
A.N. Wang, C.J. Cai, X.F. Zeng, F.R. Zhang, G.L. Zhang, P.A. Thacker, J.J. Wang, S. Y. Qiao
Journal of Applied Microbiology.2013; 114(6): 1582.     CrossRef
Protective effects of dietary arginine supplementation against oxidative stress in weaned piglets
Ping Zheng, Bing Yu, Jun He, Gang Tian, Yuheng Luo, Xiangbing Mao, Keying Zhang, Lianqiang Che, Daiwen Chen
British Journal of Nutrition.2013; 109(12): 2253.     CrossRef