Production of Transgenic Goats by Sperm-mediated Exogenous DNA Transfer Method
Yongju Zhao, Hong Wei, Yong Wang, Lingbin Wang, Mingju Yu, Jingsheng Fan, Shuangyan Zheng, Cong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):33-40.   Published online 2009 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90216
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sheep and Goat Genome Engineering: From Random Transgenesis to the CRISPR Era
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Bei Cai, Jiao Liu, Ying Wang, Bjoern Petersen, Tad Sonstegard, Xiaolong Wang, Yulin Chen
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
Spontaneous uptake of exogenous DNA by goat spermatozoa and selection of donor bucks for sperm-mediated gene transfer
Yongju Zhao, Mingju Yu, Lingbin Wang, Yaofeng Li, Jingsheng Fan, Qian Yang, Yaping Jin
Molecular Biology Reports.2012; 39(3): 2659.     CrossRef
Association of goat (Capra hircus) CD4 gene exon 6 polymorphisms with ability of sperm internalizing exogenous DNA
Lingbin Wang, Jingsheng Fan, Mingju Yu, Shuangyan Zheng, Yongju Zhao
Molecular Biology Reports.2011; 38(3): 1621.     CrossRef