Molecular Cloning, Segmental Distribution and Ontogenetic Regulation of Cationic Amino Acid Transporter 2 in Pigs
Shi-geng Zou, Ai-min Zhi, Xiang-yan Zhou, Jian-jun Zuo, Yan Zhang, Zhi-yi Huang, Ping-Wen Xu, Ding-yuan Feng
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(5):712-720.   Published online 2009 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2009.80469
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Expression of cationic amino acid transporters in pig skeletal muscles during postnatal development
Aiko Ishida, Akane Ashihara, Kazuki Nakashima, Masaya Katsumata
Amino Acids.2017; 49(11): 1805.     CrossRef