Isolation and Cloning of Porcine SLC27A2 Gene and Detection of Its Polymorphism Associated with Growth and Carcass Traits
Tao Wang, Chang Liu, Yuan-zhu Xiong, Chang-yan Deng, Bo Zuo, Hong-tao Xie, De-quan Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(8):1169-1173.   Published online 2007 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1169
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dietary Supplementation with Trihexanoin Enhances Intestinal Function of Weaned Piglets
Tao Wu, Kang Li, Dan Yi, Lei Wang, Di Zhao, Yang Lv, Lin Zhang, Hongbo Chen, Binying Ding, Yongqing Hou, Guoyao Wu
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(10): 3277.     CrossRef