Genetic Diversity and Origin of Chinese Domestic Goats Revealed by Complete mtDNA D-loop Sequence Variation
R. Y. Liu, C. Z. Lei, S. H. Liu, G. S. Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(2):178-183.   Published online 2006 Nov 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.178
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic diversity of the Chinese goat in the littoral zone of the Yangtze River as assessed by microsatellite and mtDNA
Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao, Li-Peng Chen, Yue-Hui Ma, Ming-Xing Chu, Xiang-Long Li, Qiong-Hua Hong, Lan-Hui Li, Ji-Jun Guo, Lan Zhu, Yan-Guo Han, Hui-Jiang Gao, Jia-Hua Zhang, Huai-Zhi Jiang, Cao-De Jiang, Gao-Fu Wang, Hang-Xing Ren, Mei-Lan Jin, Yuan-Zhi
Ecology and Evolution.2018; 8(10): 5111.     CrossRef
Genetic diversity, population structure and phylogeography of Myanmar goats
Pann Pwint Phyu, Rudolf Pichler, Okkar Soe, Pyae Phyo Aung, Myint Than, Mohammed Shamsuddin, Adama Diallo, Kathiravan Periasamy
Small Ruminant Research.2017; 148: 33.     CrossRef
Genetic diversity of Albanian goat breeds revealed by mtDNA sequence variation
Anila Hoda, Ylli Bi├žoku, Petrit Dobi
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2014; 28(1): 77.     CrossRef
Genetic diversity and molecular phylogeography of Chinese domestic goats by large-scale mitochondrial DNA analysis
Yongju Zhao, Runze Zhao, Zhongquan Zhao, Huizhong Xu, Erhu Zhao, Jiahua Zhang
Molecular Biology Reports.2014; 41(6): 3695.     CrossRef
Cytochrome b Genetic Diversity and Maternal Origin of Chinese Domestic Donkey
Yun-Sheng Zhang, Xue-Yi Yang, Xiao-Bin Wang, Chun-Mei Zhang, Fang Qin, Zhen-Hui Zhou, Xian-Yong Lan, Hong Chen, Chu-Zhao Lei
Biochemical Genetics.2010; 48(7-8): 636.     CrossRef
Are cattle, sheep, and goats endangered species?
P. TABERLET, A. VALENTINI, H. R. REZAEI, S. NADERI, F. POMPANON, R. NEGRINI, P. AJMONE-MARSAN
Molecular Ecology.2008; 17(1): 275.     CrossRef