Analysis on Association of a SNP in the Chicken OBR Gene with Growth and Body Composition Traits
Ying Wang, Hui Li, YuanDan Zhang, ZhiLiang Gu, ZhiHui Li, QiGui Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2006;19(12):1706-1710.   Published online 2006 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2006.1706
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of chicken leptin recptor short hairpin RNA on expression ofJAK2,STAT3,SOCS3andCPT1genes in chicken preadipocytes
Qian Ban, Wenqiao Hui, Fei Cheng, Dahai Liu, Xiaojun Liu
Animal Science Journal.2017; 88(3): 559.     CrossRef
Association of leptin receptor gene polymorphisms with growth and feed efficiency in meat-type chickens
El Mostafa El Moujahid, Sirui Chen, Sihua Jin, Yue Lu, Dexiang Zhang, Congliang Ji, Ning Yang
Poultry Science.2014; 93(8): 1910.     CrossRef
Recent Progress in Avian Leptin Research
Takeshi Ohkubo
The Journal of Poultry Science.2014; 51(4): 343.     CrossRef
Leptin in farm animals: where are we and where can we go?
A. R. G. Wylie
animal.2011; 5(02): 246.     CrossRef
Novel SNPs of the Bovine LEPR Gene and Their Association with Growth Traits
Yikun Guo, Hong Chen, Xianyong Lan, Bao Zhang, Chuanying Pan, Liangzhi Zhang, Cunfang Zhang, Miao Zhao
Biochemical Genetics.2008; 46(11-12): 828.     CrossRef