Calcium-binding Peptides Derived from Tryptic Hydrolysates of Cheese Whey Protein
S. B. Kim, J. W. Lim
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(10):1459-1464.   Published online 2004 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2004.1459
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Enhanced Emulsifying and Calcium-binding Properties of Fermented Soybean Meal
Sangkwon Park, Kyung Hoon Chang, Seong Jun Cho
Biotechnology and Bioprocess Engineering.2019; 24(1): 183.     CrossRef
The purification, identification and bioactivity study of a novel calcium-binding peptide from casein hydrolysate
Wanwen Liao, Shuojun Liu, Xiaorong Liu, Shan Duan, Suyao Xiao, Zhennai Yang, Yong Cao, Jianyin Miao
Food & Function.2019; 10(12): 7724.     CrossRef
Bioactive Peptides Isolated from Casein Phosphopeptides Enhance Calcium and Magnesium Uptake in Caco-2 Cell Monolayers
Yong Cao, Jianyin Miao, Guo Liu, Zhen Luo, Zumeng Xia, Fei Liu, Mingfei Yao, Xiaoqiong Cao, Shengwei Sun, Yanyin Lin, Yaqi Lan, Hang Xiao
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017; 65(11): 2307.     CrossRef
Characterization of the peptide fraction from digested Parmigiano Reggiano cheese and its effect on growth of lactobacilli and bifidobacteria
Benedetta Bottari, Andrea Quartieri, Barbara Prandi, Stefano Raimondi, Alan Leonardi, Maddalena Rossi, Alessandro Ulrici, Monica Gatti, Stefano Sforza, Marco Nocetti, Alberto Amaretti
International Journal of Food Microbiology.2017; 255: 32.     CrossRef
Soybean peptide aggregates improved calcium binding capacity
He Liu, Ying Lv, Jingting Xu, Shuntang Guo
LWT - Food Science and Technology.2016; 67: 174.     CrossRef
Effects of Calcium-Binding Peptide from Tilapia Scale Protein Hydrolysates on Calcium Absorption in Caco-2 Cells
Yuan Lu, Ruiyan Nie, Feng Li, Zunying Liu
Journal of Aquatic Food Product Technology.2016; 25(8): 1213.     CrossRef
Purification and characterisation of a glutamic acid-containing peptide with calcium-binding capacity from whey protein hydrolysate
Shun-Li Huang, Li-Na Zhao, Xixi Cai, Shao-Yun Wang, Yi-Fan Huang, Jing Hong, Ping-Fan Rao
Journal of Dairy Research.2015; 82(1): 29.     CrossRef
Isolation and identification of a whey protein-sourced calcium-binding tripeptide Tyr-Asp-Thr
Lina Zhao, Xixi Cai, Shunli Huang, Shaoyun Wang, Yifan Huang, Jing Hong, Pingfan Rao
International Dairy Journal.2015; 40: 16.     CrossRef
Preparation, characterization and identification of calcium-chelating Atlantic salmon (Salmo salar L.) ossein oligopeptides
Wen-Ying Liu, Jun Lu, Fei Gao, Rui-Zeng Gu, Feng Lin, Di-Feng Ren, Mu-Yi Cai
European Food Research and Technology.2015; 241(6): 851.     CrossRef
Desalted Duck Egg White Peptides: Promotion of Calcium Uptake and Structure Characterization
Tao Hou, Chi Wang, Zhili Ma, Wen Shi, Lui Weiwei, Hui He
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2015; 63(37): 8170.     CrossRef
Isolation of a calcium-binding peptide from tilapia scale protein hydrolysate and its calcium bioavailability in rats
Da Chen, Xinmin Mu, Hai Huang, Ruiyan Nie, Zunying Liu, Mingyong Zeng
Journal of Functional Foods.2014; 6: 575.     CrossRef
A specific peptide with calcium chelating capacity isolated from whey protein hydrolysate
Lina Zhao, Shunli Huang, Xixi Cai, Jing Hong, Shaoyun Wang
Journal of Functional Foods.2014; 10: 46.     CrossRef
Novel Peptide with a Specific Calcium-Binding Capacity from Whey Protein Hydrolysate and the Possible Chelating Mode
Lina Zhao, Qimin Huang, Shunli Huang, Jiaping Lin, Shaoyun Wang, Yifan Huang, Jing Hong, Pingfan Rao
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2014; 62(42): 10274.     CrossRef
Calcium Binding Peptide Motifs from Calmodulin Confer Divalent Ion Selectivity to Elastin-Like Polypeptides
Wafa Hassouneh, Michelle L. Nunalee, M. Coleman Shelton, Ashutosh Chilkoti
Biomacromolecules.2013; 14(7): 2347.     CrossRef
Isolation and identification of antioxidant peptides derived from whey protein enzymatic hydrolysate by consecutive chromatography and Q-TOF MS
Qiu-Xiang Zhang, Hui Wu, Yu-Fang Ling, Rong-Rong Lu
Journal of Dairy Research.2013; 80(3): 367.     CrossRef
Isolation of whey protein and hydrolysis pattern of whey protein by proteolytic enzyme
Renchinkhand Renchinkhand, Hyoung Churl Bae, Seok Geun Jeong, Myoung Soo Nam
Korean Journal of Agricultural Science.2012; 39(4): 561.     CrossRef
Isolation of a calcium-binding peptide from bovine serum protein hydrolysates
Dong-Won Choi, Ji-Hye Lee, Ho-Hyun Chun, Kyung Bin Song
Food Science and Biotechnology.2012; 21(6): 1663.     CrossRef
Review of in vitro digestion models for rapid screening of emulsion-based systems
David Julian McClements, Yan Li
Food & Function.2010; 1(1): 32.     CrossRef
Role of calcium and calcium-binding agents on the lipase digestibility of emulsified lipids using an in vitro digestion model
Min Hu, Yan Li, Eric Andrew Decker, David Julian McClements
Food Hydrocolloids.2010; 24(8): 719.     CrossRef
Peptide-based biopolymers in biomedicine and biotechnology
Dominic Chow, Michelle L. Nunalee, Dong Woo Lim, Andrew J. Simnick, Ashutosh Chilkoti
Materials Science and Engineering: R: Reports.2008; 62(4): 125.     CrossRef
Enzymatic Hydrolysis of Heated Whey: Iron-Binding Ability of Peptides and Antigenic Protein Fractions
S.B. Kim, I.S. Seo, M.A. Khan, K.S. Ki, W.S. Lee, H.J. Lee, H.S. Shin, H.S. Kim
Journal of Dairy Science.2007; 90(9): 4033.     CrossRef
Separation of iron-binding protein from whey through enzymatic hydrolysis
Sang Bum Kim, Il Seong Seo, Muhammad Ajmal Khan, Kwang Seok Ki, Myoung Soo Nam, Hyeon Shup Kim
International Dairy Journal.2007; 17(6): 625.     CrossRef