Quantitative Trait Loci Mapping for Porcine Backfat Thickness
X. L. Wu, C. Lee, J. Jiang, Y. L. Peng, H. F. Yan, S. L. Yang, B. N. Xiao, X. C. Liu, Q. S. Shi
Asian-Australas J Anim Sci. 2002;15(7):932-937.   Published online 2002 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2002.932
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of eight EST-derived SNPs with carcass and meat quality traits in pigs
Xiong Tong, Zhe Zhang, Yiren Jiao, Jian Xu, Hongquyen Dang, Ye Chen, Zhiguo Jiang, Junli Duan, Hao Zhang, Jiaqi Li, Chong Wang
Journal of Applied Genetics.2015; 56(1): 85.     CrossRef
Genetic Variation and Association of Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 with Performance in Swine
Wenjun Wang, Qingyong Meng, Xiaoxiang Hu, Ning Li
Biochemical Genetics.2009; 47(3-4): 315.     CrossRef